Skernrenden

Grundejerforeningen Langesøvænget

 

Skernrenden

Grundforeningen Langesøvænget er pålagt at have ansvar for Skernrenden iflg §5 i deklarationen (servitutter). Skernrenden er et afvandingssystem, som forhindrer oversvømmelse i området. Se kort på menupunktet til venstre..