Hjem

Om Langesø Grundejerforening og Vejlaug 

Grundejerforeninger bliver ofte stiftet på frivillig basis, fordi ejerne i et område ønsker at stå stærkere ved at arbejde sammen, men hos os er medlemskab af foreningen en pligt. Og foreningens bestyrelses pligt er at administrere Pumpelavet og drænsystemet, som sørger for at vores grunde ikke altid ligner Venedig, samt Skernrenden, se kort, hvis udløb leder vandet fra store områder i oplandet ud i havet over for Hundested.

Endvidere administrerer vi et vejlaug, som har til opgave at vedligeholde grusvejen "Langesøvej Nord", der har vejejere både i vores grundejerforening og i Grundejerforeningen Skansehage.
Vores ønske med hjemmesiden er at gøre det lettere for alle, som vil vide, hvilke love, regler og forordninger, der styrer arbejdet i Grundejerforeningen, og hvad der sker og er sket i vores dejlige Rørvig.


Vi håber siden vil opfylde sit formål...


Opdager du fejl eller mangler så kontakt web-master

Kirsten Julie Hansen kjh@paradis.dk