Skernrenden

Skernrenden

Langesø Grundforening og Vejlaug er pålagt at have ansvar for Skernrenden iflg §5 i deklarationen  (servitutter).  Skernrenden er et afvandingssystem, som forhindrer oversvømmelse i området. Se  kort på menupunktet til venstre..