Privatlivspolitik

                                                                                7. oktober 2018                   


Privatlivspolitik

Langesø Grundejerforening og Vejlaug 

Rørvig


Grf. Langesøvængets  dataansvar

Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens formål.

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Grf. Langesøvænget er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplys-ninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en personlig dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:

Foreningens CVR-nr: 34771723

Kontaktperson: Den til enhver tid siddende formand, pt. Kirsten Julie Hansen

Adresse: Isøre Tingvej 7

Postnummer: 4581 Rørvig

Telefonnr.: 6177 2477 email: khj@paradis.dk 


Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger på medlemmer, det vil sige registrerings- og kon-taktoplysninger som navn, foreningsadresse, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse.

-Ved foreningsadresse forstås adressen på den ejendom, du ejer, og som er beliggende i foreningens område. Ved postadresse forstås den adresse, som du har oplyst som anden kontaktadresse end foreningsadressen.Herfra indsamler foreningen oplysninger

Normalt får foreningen oplysningerne fra dig eller fra ejendomsformidlere på dine vegne.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.


Lovlige grunde til behandling er særligt:

•Foreningens berettigede (legitime) interesse i at behandle dine oplysninger

•Behandling, der er nødvendig for at opfylde dit medlemskab af foreningen

•Behandling, der måtte følge af lovkrav

•Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation


Formål med behandling af medlemsoplysninger:

•Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af mødereferater

•Administration af din relation til foreningen


Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

•Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

•Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso

•Praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen

•Vi opbevarer dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din ud-meldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).


Samtykke

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.


Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring. 


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør indtil dit eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen er udlignet.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

•Ret til at blive oplyst om behandlingen af data

•Ret til indsigt i egne personoplysninger

•Ret til berigtigelse

•Ret til sletning

•Ret til begrænsning af behandling

•Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•Ret til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig ret til at foretage ændringer i sin privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. ANY QUESTIONS ?

Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae dui velitw escillum dolore fuwnulla pariatur excpteur cupidta proiden perscais eiusmo tempora incidunt labore scelerisque eget fringilla non nulla magnas


Noluptae accuantium dolremque lauantium aperiam eaqueuae inventore architecs vitawdicne sunt explicabo. Nemo ipsam voluptem voluptas architecs lauantium accuantium noluptae inventore voluptas dolremque nemo explicabo vitawdicne sunt aperiam eaqueuae voluptem ipsam inventore architeos vitawdne explicabo. Nemo ipsam voluptae voluptas aspernatur  explicao neoipsam nesciun quisuam.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.

 

http://support.yourwebsite.com


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt.


  1. Neque a quisuam dolorem consecteur veltsequa launtium.
  2. Periam eaqeuae architeos vitawdicne explicabo.
  3. Cuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore.


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra eaqeuae inventore architeos vitawdicn explicabo. Noluptae accuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore architecs viawdicne explicabo voluptem voluptas aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.


Q.      Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.


Nsuspendisse suscipit nulla dui lacinia tellus consectetuer sem sed erat nec elit vehicula erat quam eros non explicabo tempor eget  ratione voluptem sequi condimentum conseqntur nesciunt.


Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra eaqeuae inventore architeos vitawdicn explicabo. Noluptae accuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore architecs viawdicne explicabo voluptem voluptas aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.