Kort

Kort

Nedenfor ses kort over de matrikler, som Skernrenden afvander.

Du kan forstørre kortet ved at holde Ctrl nede og trykke på +,

og tilsvarende få det mindre ved at holde Ctrl nede og trykke på -