Sidste nyt

Sidste nyt
Indkaldelse til:

Ordinær generalforsamling 16. juli 2023, kl. 10:00

Sted: Sognegården, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig, https://www.sognegaarden4581.dk/

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  1. På baggrund af ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse af foreningens drænsystem, foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på 300,- kr. årligt
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Lars Jacobsen er på valg - genopstiller
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt
 11. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe, the og juice. Desuden vil der blive serveret en let brunch ved mødets start. I den forbindelse skal I tilkendegive om I har interesse i at deltage i brunchen, så vi har en ide om hvor mange vi skal bestille til. 

 

Hvis I ønsker deltagelse i brunchen bedes I sende en besked til 

Henning Hansen  henning.dy.hansen@hotmail.com senest den. 9/7

 

Hilsen Lars