Regnskab

Skernrenden

Regnskab for Skernrendenspumpelaug 2015


Rensning af udløb 2015, 7 gange plus bortkøring af betonrester     6.975

Indkøb af Tideflex (gummimuffe)                                                       62.350

Retablering af udløb incl. montering af Tideflex (gummimuffe)    99.050

Ingeniør bistand                                                                                        1.700

Samlet                                                                                                     170.075


Moms 25%                                                                                                42.519

I alt udgifter                                                                                           212.594

Administration og tilsyn                                                                          5.000


Total udgifter Skernrenden                                                              217.594